Infopoint

Infopoint

Infopoint

Red Bull Paper Wings – Kategorie

Vítězové budou vyhlášeni v následujících třech kategoriích. (Každý účastník se může přihlásit do jedné a více disciplín.)

 

Největší vzdálenost

Vítězem této kategorie se stane ta vlaštovka (složená z jednoho listu papíru), která uletí největší vzdálenost, a to v oficiálním letovém prostoru. Vzdálenost bude počítána v metrech, centimetrech a milimetrech. Oficiální světový rekord v této disciplíně drží Američan Stephen Krieger s 63.19 metry (2003). 

Nejdelší doba letu

Vítězem této kategorie se stane ta vlaštovka (složená z jednoho listu papíru), které se podaří ve vzduchu strávit co nejvíce času. Výsledky budou počítány na desetiny sekundy. Oficiální světový rekord v této disciplíně drží Japonec Takuo Toda s 27,9 sekundami (2009). 

Akrobacie

Kreativita a styl – to jsou nejdůležitější faktory, na kterých záleží v této kategorii, společně s tím, nakolik zajímavě vlaštovka proplachtí vzduchem. 
Porota rozhodne podle následujících kritérií:

 • Technická konstrukce vlaštovky
 • Kreativita (umění & design)
 • Letecké provedení/výkon

Zvlášť se neposuzují speciální manévry jako smyčky, kroužení, rotace apod.

 

Red Bull Paper Wings – Mezinárodní kvalifkační pravidla

Pokus překonat některý z dosavadních rekordů musí být v souladu s mezinárodními pravidly vytvořenými Paper Aircraft Association (PAA) a regulacemi organizace Guinnessovy světové rekordy. Jedině tak lze zajistit, že po celém světě budou vlaštovkové výkony posuzovány stejně, a to podle následujících pravidel Red Bull Paper Wings. 

 

Největší vzdálenost

 • Všechny závody musí být pořádány v interiéru a bez větru.
 • Vlaštovky musí být složeny z jednoho kusu papíru: standardní formát A4 (297x210mm), s gramáží nepřesahující 100 g/m2. List papíru muže být pouze skládán. Trhání, lepení, střihání, sešívání nebo zatěžování není dovoleno. 
 • Vlaštovky musí být složeny na místě za použití oficiálního papíru. 
 • Vlaštovku hází jeden člověk bez jiné pomoci, přičemž nesmí překročit vyznačnou linii. Překročení této linie se považuje za neplatný pokus, stejně tak jako dotknutí se linie či místa za ní. Soutěžící se může pohybovat za linií jen v momentě, kdy se jeho vlaštovka dotkne země nebo je let jinak ukončen, např. nárazem do objektu.
 • Každý účastník má k dispozici dva hody, během nichž může použít rozdílné vlaštovky. Počítá se lepší hod. 
 • Vzdálenost se měří stadardním metrem nebo laserovým/video zařízením. Rozhodujícími faktory jsou místo odkud byla vlaštovka hozena a místo, kde se poprvé dotkla země či jiného objektu. Výsledky jsou zapisovány v metrech, centimetrech nebo milimetrech. 

 

Nejdelší doba letu

 • Všechny závody musí být pořádány v interiéru a bez větru.
 • Vlaštovky musí být složeny z jednoho kusu papíru: standardní formát A4 (297x210mm), s gramáží nepřesahující 100 g/m2. List papíru muže být pouze skládán. Trhání, lepení, střihání, sešívání nebo zatěžování není dovoleno.
 • Vlaštovky musí být složeny na místě za použití oficiálního papíru. 
 • Vlaštovku hází jeden člověk bez jiné pomoci, a to ve statické poloze. Během hodu musí stát oběma nohama pevně na zemi.
 • Rozeběh, rychlá chůze, použití rampy či jiných zařízení není během hodu povoleno.
 • Každý účastník má k dispozici dva hody, během nichž může použít rozdílné vlaštovky. Počítá se lepší hod.
 • Rozhodujícími faktory jsou moment, kdy vlaštovka opustí ruku a chvíle, kdy se porpvé dotkne země či jiného objektu. Výsledky jsou zapisovány v desetinách sekundy.

 

Akrobacie

 • Všechny závody musí být pořádány v interiéru a bez větru.
 • Vlaštovka musí být z papíru. Nejsou žádná omezení ohledně kvality, velikosti, konstrukce či podporujícího materiálu.
 • Vlaštovky nesmí být na dálkové ovládání, ani využívat jakýkoli typ akumulované energie (baterie apod.)
 • Na soutěž mohou být doneseny předem vyrobené vlaštovky. 
 • Nejsou žádná omezení, co se týče techniky a pohybu těla při hodu. 
 • Každý účastník má před porotou vymezený čas 1 minuty na předvedení svého letu. 
 • Posuzují se následující 3 kritéria:
          - Technická konstrukce vlaštovky
          - Kreativita (umění & design)
          - Letecké provedení/výkon
 • S ohledem na akrobatický výkon přihlíží porota při udělování bodů k provedení a průběhu letu a délky trvání letu. 
 • Každý člen poroty let ocení body od 1-10. Porota se skládá ze tří členů a každý posuzuje jedno ze zmíněných kritérií. Součet udělených bodů určuje konečný výsledek. 
 • Piloti se na Světové finále za svou zem mohou dostat buď přes Národní kol nebo s video, o kterém se hlasuje on-line. Pokud se volí on-line hlasování, pak se body rozdělují následovně: 10 bodů z on-line hlasování a zbylých 20 rozdělí dvojčlenná porota, která společně posoudí zmíněná kritéria. 

Tyto pravidla jsou schválená a oficiálně stanovená Leteckým Ředitelem, který je zoodpovědný za jejich dodržování k docílení férové soutěže. Otázky či spory týkající se těchto pravidel mohou být vyřešeny po jejich podání směrem k Leteckému Řediteli, jenž může na jejich základě nařídt přezkoumání. 

 

Výsledky 2009

Největší vzdálenost:
1. KOZLICA (Chorvatsko) 54,43 m
2. Mike OPLAND (USA)  54,30 m
3. Dylan PARKER (Austrálie)  40,78 m

Nejdelší doba letu:
1. Leonard ANG (Brazílie) 11,66 s.
2. Michael KUMMER (Švýcarsko) 10,60 s.
3. Gil DOTAN (Izrael) 9,95 s.

Akrobacie:

1. Takeshige Kishiura KISSHII (Japonsko);
2. Tomasz CHODYRA (Polsko);
3. Waldemar HOFFMANN (Německo)/Ryan NACCARATO (USA)

Zpět