Kategórie a pravidlá

Announcement

Kategórie a pravidlá

Red Bull Paper Wings – Kategórie

 Víťazi budú vyhlásení v nasledujúcich troch kategóriách. (Každý účastník sa môže prihlásiť do jednej a viac disciplín.)

Najväčšia vzdialenosť
Víťazom tejto kategórie sa stane to lietadlo (zložené z jedného listu papiera), ktoré doletí najväčšiu vzdialenosť, a to v oficiálnom letovom priestore. Vzdialenosť bude počítaná v metroch, centimetroch a milimetroch. Oficiálny svetový rekord v tejto disciplíne drží Američan Stephen Krieger s 63,19 metrami (2003). 

Najdlhšia doba letu
Víťazom tejto kategórie sa stane to papierové lietadlo (zložené z jedného listu papiera), ktorému sa podarí vo vzduchu stráviť čo najviac času. Výsledky budú počítané na desatiny sekundy. Oficiálny svetový rekord v tejto disciplíne drží Japonec Takuo Toda s 27,9 sekundami (2009). 

Akrobácia
Kreativita a štýl – to sú najdôležitejšie faktory, na ktorých záleží v tejto kategórii, spoločne s tým, ako zaujímavo lietadlo preplachtí vzduchom. 
Porota rozhodne podľa nasledujúcich kritérií:

 • Technická konštrukcia lastovičky
 • Kreativita (umenie a dizajn)
 • Letecké prevedenie/výkon

 Zvlášť sa neposudzujú špeciálne manévre ako obraty, krúženie, rotácia apod.

Red Bull Paper Wings – Medzinárodné kvalifkačné pravidlá

Pokus prekonať niektorý z doterajších rekordov musí byť v súlade s medzinárodnými pravidlami vytvorenými Paper Aircraft Association (PAA) a reguláciami organizácie Guinnessove svetové rekordy. Jedine tak sa dá zaistiť, že po celom svete budú výkony posudzované rovnako, a to podľa nasledujúcich pravidiel Red Bull Paper Wings. 

Najväčšia vzdialenosť

 • Všetky závody musia byť usporiadané v interiéri a bez vetra.
 • Lietadlá musia byť zložené z jedného kusu papiera: štandardný formát A4 (297x210mm), s gramážou nepresahujúcou 100 g/m2. List papiera môže byť len skladaný. Trhanie, lepenie, strihanie, zošívanie alebo zaťažovanie nie je dovolené. 
 • Lietadlá musia byť zložené na mieste za použitia oficiálneho papiera. 
 • Lietadlo hádže jeden človek bez inej pomoci, pričom nesmie prekročiť vyznačenú čiaru. Prekročenie tejto čiary sa považuje za neplatný pokus, rovnako tak ako dotknutie sa čiary či miesta za ňou. Súťažiaci sa môže pohybovať za čiarou len v momente, kedy sa jeho lietadlo dotkne zeme alebo je let inak ukončený, napr. nárazom do objektu.
 • Každý účastník má k dispozícii dva hody, behom nich môže použiť rozdielne lietadlá. Počíta sa lepší hod. 
 • Vzdialenosť sa meria štandardným metrom alebo laserovým/video zariadením. Rozhodujúcimi faktormi sú miesto, odkiaľ bolo lietadlo hodené a miesto, kde sa prvý krát dotklo zeme či iného objektu. Výsledky sú zapisované v metroch, centimetroch alebo milimetroch. 

Najdlhšia doba letu

 • Všetky závody musia byť usporiadané v interiéri a bez vetra.
 • Lietadlá musia byť zložené z jedného kusu papiera: štandardný formát A4 (297x210mm), s gramážou nepresahujúcou 100 g/m2. List papiera môže byť len skladaný. Trhanie, lepenie, strihanie, zošívanie alebo zaťažovanie nie je dovolené. 
 • Lietadlá musia byť zložené na mieste za použitia oficiálneho papieru. 
 • Lietadlo hádže jeden človek bez inej pomoci, a to v statickej polohe. Behom hodu musí stáť oboma nohami pevne na zemi.
 • Rozbeh, rýchla chôdza, použitie rampy či iných zariadení behom hodu nie je povolené.
 • Každý účastník má k dispozícii dva hody, behom nich môže použiť rozdielne lietadlá. Počíta sa lepší hod.
 • Rozhodujúcimi faktormi sú moment, kedy lietadlo opustí ruku a chvíľa, kedy sa prvý krát dotkne zeme či iného objektu. Výsledky sú zapisované v desatinách sekundy.

Akrobacia

 • Všetky závody musia byť usporiadané v interiéri a bez vetra.
 • Lietadlo musí byť z papiera. Nie sú žiadne obmedzenia ohľadne kvality, veľkosti, konštrukcie či podporujúceho materiálu.
 • Lietadlá nesmú byť na diaľkové ovládanie, ani využívať akýkoľvek typ akumulovanej energie (batérie apod.)
 • Na súťaž môžu byť donesené vopred vyrobené lietadlá. 
 • Nie sú žiadne obmedzenia čo sa týka techniky a pohybu tela pri hode. 
 • Každý účastník má pred porotou vymedzený čas 1 minútu na predvedenie svojho letu. 
 • Posudzujú sa nasledujúce 3 kritéria:
          - Technická konštrukcia lietadla
          - Kreativita (umenie a design)
          - Letecké prevedenie/výkon
 • S ohľadom na akrobatický výkon prihliada porota pri udeľovaní bodov na prevedenie a priebeh letu a dĺžku trvania letu. 
 • Každý člen poroty let ohodnotí bodmi od 1 do 10. Porota sa skladá z troch členov a každý posudzuje jedno zo spomenutých kritérií. Súčet udelených bodov určuje konečný výsledok.
 • Piloti sa na svetové finále za svoju krajinu môžu dostať buď cez národné kolo alebo s videom, o ktorom sa hlasuje online. Pokiaľ pôjde o online hlasovanie, body sa rozdeľujú nasledovne: 10 bodov z 30 môže byť získaných z online hlasovania a zvyšných 20 rozdelí dvojčlenná porota, ktorá spoločne posúdi aj ostatné spomínané kritéria, teda konštrukciu, kreativitu a prevedenie letu. 

 Tieto pravidlá sú schválené a oficiálne stanovené Leteckým Riaditeľom, ktorý je zodpovedný za ich dodržiavanie  k docieleniu férovej súťaže. Otázky či spory týkajúce sa týchto pravidiel môžu byť vyriešené po ich podaniu smerom k Leteckému Riaditeľovi, ktorý môže na ich základe nariadiť preskúmanie.

Výsledky 2009

Najväčšia vzdialenosť:
1. KOZLICA (Chorvátsko) 54,43 m
2. Mike OPLAND (USA)  54,30 m
3. Dylan PARKER (Austrália)  40,78 m

Najdlhšia doba letu:
1. Leonard ANG (Brazílie) 11,66 s.
2. Michael KUMMER (Švýcarsko) 10,60 s.
3. Gil DOTAN (Izrael) 9,95 s.

Akrobácia:
1. TakeshigeKishiura KISSHII (Japonsko);
2. Tomasz CHODYRA (Polsko);
3. Waldemar HOFFMANN (Německo)/Ryan NACCARATO (USA)

back